Choin

Press ctrl + a to continue


Nie możesz powiedzieć, że dana osoba jest dobra lub zła jedynie na podstawie jej uczynków w życiu. Zło i dobro jest sprawą przeznaczenia. Złe i dobre uczynki są Drogą człowieka. Zapłata za dobro i za zło jest ukazywana na lekcjach o moralności.